Diensten

De flexibele schil voor de installateur:

Installatieberekeningen

Alle voor het bouwproces geldende berekeningen worden door ons bureau in VABI UO of VABI Elements verzorgd.

Bouwvergunning

Alle berekeningen die nodig zijn voor de bouwaanvraag kunnen door ons bureau worden verzorgd.

3D Engineering van technische Installaties (B.I.M.)

De InstallatieDesk ontwerpt technische installaties 3-dimentionaal met grote voordelen voor het gehele proces.

Onze medewerkers zijn opgeleid tot volledige REVIT modelleurs.

Calculaties E&W Installaties

Wij calculeren volgens de geldende normen en tijden met behulp van up to date software en desgewenst in uw eigen calculatieomgeving.

ook met prestatiebestekken (VO-DO documenten) en design & build weten wij raad: ontwerpen van technische installaties is ons vak.

 

Beheer & Onderhoud

Wij verzorgen objectief en eenduidig de conditiemeting van bouw- en installatieonderdelen conform de NEN2767 en de meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB).

 

 

Office building

Het bedrijf