Beheer en onderhoud/Inspecties

Kostenbesparing

Met een conditiemeting (nulmeting) volgens NEN2767 kan objectief en eenduidig de conditie van bouw- en installatiedelen worden vastgelegd. Deze vindt plaats op basis van het kwalificeren en kwantificeren van gebreken aan bouw- en installatiedelen. Hierna volgt een planning van onderhoudsmaatregelen (MJOP) en de Meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB).

Werkwijze

Onze gecertificeerde inspecteurs kunnen een conditiemeting uitvoeren voor het bepalen van deze nulsituatie, het auditen van de prestaties van uw onderhoudsmedewerkers of voor het vervaardigen van een betrouwbare digitaal gestandaardiseerde MJOB.

Wij hebben jarenlange ervaring en deskundigheid met betrekking tot het beheren van gebouwgebonden installaties in combinatie met bouwkunde en bouwfysica. Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen.

De Installatiedesk

Onze diensten