Werktekeningen

3D Engineering van technische installaties

De Installatiedesk ontwerpt bijna alle technische installaties 3 dimensionaal  wat grote voordelen oplevert voor het gehele bouwproces.
In bouwprojecten kan niemand zich in de huidige markt veroorloven onnodige kosten te maken, toch wordt op dit moment in algemene zin in de bouwwereld 22% van de totale kosten onnodig besteed, een groot deel hiervan komt ten laste van de uitvoering. Alle reden dus om ook uw interne procedures nog eens tegen het licht te houden. De Installatiedesk kan dit probleem op de juiste manier aanpakken en een efficiencyslag maken in uw werkvoorbereiding.

Uitstekend geschoolde medewerkers

Wij hebben een aantal medewerkers opgeleid tot volledige 3-dimensionaal ontwerpers/ werkvoor- bereiders of te wel BIM modelleurs. Deze medewerkers hebben inmiddels ruime ervaring in deze werkwijze. Zo wordt volledig inzicht gegeven in de installatietrajecten in combinatie met de bouwkundige tekeningen (3D revit). Door deze benadering is iedere botsing tussen installaties of het gebouw op voorhand te voorkomen waarbij tevens de bereikbaarheid van diverse installaties of gebouwdelen inzichtelijk is. Hierdoor kan dus ook rekening worden gehouden met de onderhoudsvriendelijkheid van een gebouw,. Het biedt kortom grote voordelen in realisatie en exploitatie van gebouwen.

Reductie faalkosten

De InstallatieDesk garandeert een faalkostenverlaging door deze werkwijze met minimaal 50% ten opzichte van de traditionele coördinatie van bouwwerken. Verdere voordelen:

  • Hogere opgeleverde kwaliteit
  • Afname van indirecte kosten op een project doordat complexe gebouwen nu in werkvoorbereiding efficiënter zijn uit te voeren
  • Veel architecten/ingenieursbureaus hebben de overstap al gemaakt naar 3D ontwerpen en vragen deze werkwijze ook van uitvoerende bedrijven

Wij hebben expertise en licenties voor:

  • Revit
  • Flexline voor Revit
  • Stabi-plan voor Revit
  • Nordined – Techline
  • Stabi-cad
  • Autocad

De Installatiedesk

Onze diensten