Kröller Müller Museum Otterlo

Ten behoeve van de renovatie van het Kröller Müller Museum verzorgt De InstallatieDesk de calculatie van de werktuigbouwkundige installaties.

Calculatie werktuigbouwkundige installaties

Circa 14.000m2 bvo