O2 gebouw VU – Amsterdam

Elektrotechnische en werktuigkundige installaties, 33.000 m2 BVO.